‘ලංකන් ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් 5 නම් කරයි

1880

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘ලංකන් ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලිය (LPL) මෙම මස 28 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. එයට සති තුනක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ඒ සඳහා තරග වදිනු ලබන කණ්ඩායම් පහේ නම් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත.  එංගලන්ත පසුපෙළ ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තානය බිමට ඒ අනුව මෙම තරගාවලිය සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘ලංකන් ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලිය (LPL) මෙම මස 28 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. එයට සති තුනක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ඒ සඳහා තරග වදිනු ලබන කණ්ඩායම් පහේ නම් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත.  එංගලන්ත පසුපෙළ ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තානය බිමට ඒ අනුව මෙම තරගාවලිය සඳහා…