98 ආසියාව හොල්ලපු සිංහ දියණියන් සහ පුතුන්

13
1998 පැවති ආසියානු තරගාවලිය අවසන් වී දිවයිනට පැමිණි දර්ශා, සුගත් සහ කුලවංශ උත්සවශ්‍රීයෙන් පිලිගනිමින්

1951 වසරේ දී ආරම්භ වූ ආසියානු ක්‍රීඩා තරගාවලිය ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර පවත්වනු ලබන විශාලතම ක්‍රීඩා තරගාවලියයි. 1951 වසරේ නවදිල්ලි නුවර දී පැවති පළමු ආසියානු තරගාවලියේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගි විය.  එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රන් පදක්කම් 11ක්, රිදී පදක්කම් 11ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 24ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1951 වසරේ දී ආරම්භ වූ ආසියානු ක්‍රීඩා තරගාවලිය ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර පවත්වනු ලබන විශාලතම ක්‍රීඩා තරගාවලියයි. 1951 වසරේ නවදිල්ලි නුවර දී පැවති පළමු ආසියානු තරගාවලියේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගි විය.  එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රන් පදක්කම් 11ක්, රිදී පදක්කම් 11ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 24ක්…