පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නිමාවට පත්වූයේ මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ අනාගතය පිළිබඳව සුබ පෙරනිමිති පහල කරමිනි. එහි දී කාගේත් අවධානය දිනා ගත් ඉසව් අතර 400m කාන්තා සහය දිවීමේ ඉසව්වේ දී, නොතිබූ ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දීමට කණ්ඩායමේ සිටි ළාබාලතම ක්‍රීඩිකාව සමත් වූවාය. එම ජයග්‍රහණයත් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට මලල ක්‍රීඩාවෙන් රන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නිමාවට පත්වූයේ මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ අනාගතය පිළිබඳව සුබ පෙරනිමිති පහල කරමිනි. එහි දී කාගේත් අවධානය දිනා ගත් ඉසව් අතර 400m කාන්තා සහය දිවීමේ ඉසව්වේ දී, නොතිබූ ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දීමට කණ්ඩායමේ සිටි ළාබාලතම ක්‍රීඩිකාව සමත් වූවාය. එම ජයග්‍රහණයත් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට මලල ක්‍රීඩාවෙන් රන්…