නොකඩවා වසර 20ක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු ටෙස්ට් තරග නැරඹු මාධ්‍යවේදියා

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2021

709
Rex Clementine

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර මේ වන විට පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය සඳහා මාධ්‍යවේදීන් හට ක්‍රීඩාංගණය තුළට ඇතුල් වීම තහනම් කර ඇති නමුත් The Island පුවත්පතේ ක්‍රිකට් වාර්තාකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන රෙක්ස් ක්ලෙමන්ටයින් තීරණය කර ඇත්තේ එය ගාලුකොටුව මත සිට නරඹමින් ආවරණය කිරීමටයි.  සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ සත්කාරක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර මේ වන විට පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය සඳහා මාධ්‍යවේදීන් හට ක්‍රීඩාංගණය තුළට ඇතුල් වීම තහනම් කර ඇති නමුත් The Island පුවත්පතේ ක්‍රිකට් වාර්තාකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන රෙක්ස් ක්ලෙමන්ටයින් තීරණය කර ඇත්තේ එය ගාලුකොටුව මත සිට නරඹමින් ආවරණය කිරීමටයි.  සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ සත්කාරක…