කාටත් කලින් කොරෝනා එන්නත බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින්ට

66

කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව නිෂ්පාදනය කර ඇති එන්නත සිය රටට ගෙන ඒමෙන් පසුව තමන්ට අවශ්‍ය එන්නත් ප්‍රමාණය හැකි ඉක්මනින් මිල දී ගැනීමට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. කොරෝනා වයිරසයට එරෙහි එන්නත බංග්ලාදේශය වෙත ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව නිල වශයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලබා දීමට සති කීපයක් ගතවන අතර එය රජයේ නීතිරීතිවලට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව නිෂ්පාදනය කර ඇති එන්නත සිය රටට ගෙන ඒමෙන් පසුව තමන්ට අවශ්‍ය එන්නත් ප්‍රමාණය හැකි ඉක්මනින් මිල දී ගැනීමට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. කොරෝනා වයිරසයට එරෙහි එන්නත බංග්ලාදේශය වෙත ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව නිල වශයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලබා දීමට සති කීපයක් ගතවන අතර එය රජයේ නීතිරීතිවලට…