තරගාවලිය වෙනුවෙන් මාස 10ක් ලංකාවේ රැඳී සිටි එංගලන්ත ක්‍රිකට් ලෝලියා

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2021

383

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනු දැක බලා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාස 10ක කාලයක් මෙරට රැඳී සිටි එංගලන්ත ක්‍රිකට් ලෝලියෙකු වන Rob Lewis හට හෙට (14) දිනයේ දී බොහෝ දුරට එම අවස්ථාව උදා වනු ඇත.  පසුගිය 2020 වසරේ මාර්තු මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනු දැක බලා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාස 10ක කාලයක් මෙරට රැඳී සිටි එංගලන්ත ක්‍රිකට් ලෝලියෙකු වන Rob Lewis හට හෙට (14) දිනයේ දී බොහෝ දුරට එම අවස්ථාව උදා වනු ඇත.  පසුගිය 2020 වසරේ මාර්තු මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය…