පැරා මලල ක්‍රීඩකයෝ සුගතදාසය දෙවනත් කරන්නට සැරසේ

219

2018 ශ්‍රී ලංකා ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ජූලි මස 20 සහ 21 දිනවල කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. තමාගේ දරුවා ගැන නොව රටේම දරුවන් ගැන සිතමින් තමාගේ මව නොව රටේ සියලු මව්වරුන් ගැන සිතමින් නිතර තම රටේ අභිවෘද්ධිය ගැන සිතුවුවෝ යුධ පිටියෙන් එපිට තරග වදින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 ශ්‍රී ලංකා ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ජූලි මස 20 සහ 21 දිනවල කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. තමාගේ දරුවා ගැන නොව රටේම දරුවන් ගැන සිතමින් තමාගේ මව නොව රටේ සියලු මව්වරුන් ගැන සිතමින් නිතර තම රටේ අභිවෘද්ධිය ගැන සිතුවුවෝ යුධ පිටියෙන් එපිට තරග වදින…