2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ විශේෂ විමර්ශනය අවසන්

190

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය සම්බන්ධයෙන් මතු වූ තරග පාවාදීමේ චෝදනා පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය (SIU) විසින් දියත් කරන ලද විශේෂ විමර්ශනය අවසන් කිරීමට තීරණය කළ බව ක්‍රීඩා දූෂණ මර්දන ඒකකයේ ප්‍රධානී  ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජගත් ෆොන්සේකා මහතා පවසා සිටියි. වැඩ කරපු ක්‍රිකට් විරුවා උත්තර බඳියි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය සම්බන්ධයෙන් මතු වූ තරග පාවාදීමේ චෝදනා පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය (SIU) විසින් දියත් කරන ලද විශේෂ විමර්ශනය අවසන් කිරීමට තීරණය කළ බව ක්‍රීඩා දූෂණ මර්දන ඒකකයේ ප්‍රධානී  ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජගත් ෆොන්සේකා මහතා පවසා සිටියි. වැඩ කරපු ක්‍රිකට් විරුවා උත්තර බඳියි…