ඇම්බ්‍රෝස්ගෙන් විශේෂ තීරණයක්

118
(Photo by Rebecca Naden - PA Images/PA Images via Getty Images)

එංගලන්තයේ හිටපු කඩුලු රකින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ටිම් ඇම්බ්‍රෝස් 2020 අවසානයේ දී වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව සිකුරාදා (ජූලි 3) නිවේදනය කළේය. 37 හැවිරිදි වියේ පසුවන ඔහු පැවසුවේ Warwickshire ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් සමාජය සහ එංගලන්තය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීම තමන්ට ලැබුණු ගෞරවයක් හා වරප්‍රසාදයක් බවයි. පුහුණු තරගය මඟ දමා කරන්ව නිරෝධායනයට 2001…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

එංගලන්තයේ හිටපු කඩුලු රකින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ටිම් ඇම්බ්‍රෝස් 2020 අවසානයේ දී වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව සිකුරාදා (ජූලි 3) නිවේදනය කළේය. 37 හැවිරිදි වියේ පසුවන ඔහු පැවසුවේ Warwickshire ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් සමාජය සහ එංගලන්තය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීම තමන්ට ලැබුණු ගෞරවයක් හා වරප්‍රසාදයක් බවයි. පුහුණු තරගය මඟ දමා කරන්ව නිරෝධායනයට 2001…