මාලින්ද පුෂ්පකුමාර ඉනිමක කඩුලු 10ම සතු කර ගනී

351

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සී. සී. සී. කණ්ඩායම නියෝජනය කරන වමතින් දඟපන්දු යවන මාලින්ද පුෂ්පකුමාර අද (06) ප්‍රතිවාදී සැරසන්ස් ඉනිමේ කඩුලු 10ම තමන් නමින් ලියා ගැනීමට සමත් විය. ඔහු මේ වෙනුවෙන් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දුන්නේ ලකුණු 37ක් පමණි. ඔහු පන්දුවාර 18.4ක් යැවූ අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සී. සී. සී. කණ්ඩායම නියෝජනය කරන වමතින් දඟපන්දු යවන මාලින්ද පුෂ්පකුමාර අද (06) ප්‍රතිවාදී සැරසන්ස් ඉනිමේ කඩුලු 10ම තමන් නමින් ලියා ගැනීමට සමත් විය. ඔහු මේ වෙනුවෙන් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දුන්නේ ලකුණු 37ක් පමණි. ඔහු පන්දුවාර 18.4ක් යැවූ අතර…