තියුණු සටනකින් Red Starsට ජය; Up Country Lionsට පහසු ජයක්

Super League Pre-Season 2021

207
Renown SC v Red Stars FC & Blue Eagles SC v Up Country Lions FC

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවට අදාළව අද (06) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගවලින් Renown SC සහ Blue Eagles SC කණ්ඩායම් පරදවමින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට Red Stars FC සහ Up Country Lions FC කණ්ඩායම් සමත් වුනා. Renown SC – Red Stars FC තරගයෙ 9 වැනි මිනිත්තුවේ සිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවට අදාළව අද (06) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගවලින් Renown SC සහ Blue Eagles SC කණ්ඩායම් පරදවමින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට Red Stars FC සහ Up Country Lions FC කණ්ඩායම් සමත් වුනා. Renown SC – Red Stars FC තරගයෙ 9 වැනි මිනිත්තුවේ සිය…