වේගපන්දුවේ දඩබ්බරයා – ඩේල් ස්ටේන්

8

පන්දුවාර 5යි. ලකුණු 58යි. කඩුලු 1යි. දල ලකුණු ලබා දීමේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු 11.6යි. නිපන්දු 7යි. වයිඩ් පන්දු 2යි. ලබා දුන් හතරේ පහර සංඛ්‍යාව 10යි. ඉහතින් සඳහන් කර ඇත්තේ ඩේල් ස්ටේන් දකුණු අප්‍රිකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ මංගල එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ වාර්තාව බව මා කිවහොත් ඔබ එය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පන්දුවාර 5යි. ලකුණු 58යි. කඩුලු 1යි. දල ලකුණු ලබා දීමේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු 11.6යි. නිපන්දු 7යි. වයිඩ් පන්දු 2යි. ලබා දුන් හතරේ පහර සංඛ්‍යාව 10යි. ඉහතින් සඳහන් කර ඇත්තේ ඩේල් ස්ටේන් දකුණු අප්‍රිකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ මංගල එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ වාර්තාව බව මා කිවහොත් ඔබ එය…