ශ්‍රී ලංකා හදවත පසාරු කළ කැන්ගරු හිතුවක්කාරයා

0
©Getty Images

1992 අගෝස්තු මස දිනෙක සිංහල සමාජ පිටියේ දී ක්‍රිකට් ලෝකයට නව තාරකාවක් බිහි විය. ඒ වන තෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔහුගේ ඉදිරි මග කෙසේ ද කියා ඔහු දැන සිටියේ නැත. එසේම එය තමාගේ දෛවය වෙනස් කරන පැය කිහිපය කියා ද රන්වන් හිසකේ ඇති ඕස්ට්‍රේලියානු තරුණයා එදා දැන සිටියේ නැත. 1992 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1992 අගෝස්තු මස දිනෙක සිංහල සමාජ පිටියේ දී ක්‍රිකට් ලෝකයට නව තාරකාවක් බිහි විය. ඒ වන තෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔහුගේ ඉදිරි මග කෙසේ ද කියා ඔහු දැන සිටියේ නැත. එසේම එය තමාගේ දෛවය වෙනස් කරන පැය කිහිපය කියා ද රන්වන් හිසකේ ඇති ඕස්ට්‍රේලියානු තරුණයා එදා දැන සිටියේ නැත. 1992 වසරේ…