සචින් තෙන්ඩුල්කාර් නම් ඉන්දියානු දෙවියා

100

සචින් තෙන්ඩුල්කාර් යනු ඉන්දියානුවන්ට එක්තරා ආකාරයකින් දෙවියෙකි. ඉතාම ළාබාල අවධියේ දී ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළට යෑමේ නිමිති පළ කළ සචින් වයස අවුරුදු 16 දින 205ක් ගෙවෙන තැන ඉන්දියානු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වාසනාවන්ත විය. සචින්ගේ ළමාවියේ ඔබ නෑසූ කතා කිහිපයකි මේ. සනී නොකී කතා! ඉන්දියාවෙන් බිහි වූ සුපිරිතම පිතිකරුවෙකු වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සචින් තෙන්ඩුල්කාර් යනු ඉන්දියානුවන්ට එක්තරා ආකාරයකින් දෙවියෙකි. ඉතාම ළාබාල අවධියේ දී ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළට යෑමේ නිමිති පළ කළ සචින් වයස අවුරුදු 16 දින 205ක් ගෙවෙන තැන ඉන්දියානු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වාසනාවන්ත විය. සචින්ගේ ළමාවියේ ඔබ නෑසූ කතා කිහිපයකි මේ. සනී නොකී කතා! ඉන්දියාවෙන් බිහි වූ සුපිරිතම පිතිකරුවෙකු වූ…