සිරිමත් ගති නැති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොලිවුඩ් තරුව

8
Getty Images

රන්වන් හිසකේ ඇති අප කතානායක ඕස්ට්‍රේලියානු තරුණයා තරමක් තරබාරුය. ඔහුගේ වයස දහඅට හැවිරිදිය. කෙළිදෙළෙන් ජීවත් වීමට ප්‍රිය කරන්නෙකි. නමුත් මෙවර ඔහු අතට ලැබී තිබුණේ ඔහුගේ දෛවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන තාලයේ යම් දෙයකි.  අප කතා කරන මේ තරුණයා ඕස්ට්‍රේලියානු පාපන්දු ලීගයට (AFL) ක්‍රීඩා කරන ශාන්ත කිල්ඩා ක්‍රීඩා සමාජයට අයත් ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

රන්වන් හිසකේ ඇති අප කතානායක ඕස්ට්‍රේලියානු තරුණයා තරමක් තරබාරුය. ඔහුගේ වයස දහඅට හැවිරිදිය. කෙළිදෙළෙන් ජීවත් වීමට ප්‍රිය කරන්නෙකි. නමුත් මෙවර ඔහු අතට ලැබී තිබුණේ ඔහුගේ දෛවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන තාලයේ යම් දෙයකි.  අප කතා කරන මේ තරුණයා ඕස්ට්‍රේලියානු පාපන්දු ලීගයට (AFL) ක්‍රීඩා කරන ශාන්ත කිල්ඩා ක්‍රීඩා සමාජයට අයත් ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහු…