ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨයින් ප්‍රථම ජය වාර්තා කරයි

449
Sri Lanka Vs Malaysia - Asia U19 Rugby Championship 2016

මැලේසියාවේ ක්වලාලම්පූර් නුවර යූපීම් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වෙන ආසියානු ශූරතා කනිෂ්ඨ රග්බි තරගාවලියේ පළමු දිනයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි ක්‍රීඩකයින් අද (11) සමත් විය. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පළමු ජය වාර්තා කරයි සති 5 ක් පුරා අත්විඳි පරාජයේ වේදනාව මදක් සමනය කර ගන්නට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය… මැද පෙළ ආදේශක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මැලේසියාවේ ක්වලාලම්පූර් නුවර යූපීම් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වෙන ආසියානු ශූරතා කනිෂ්ඨ රග්බි තරගාවලියේ පළමු දිනයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි ක්‍රීඩකයින් අද (11) සමත් විය. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පළමු ජය වාර්තා කරයි සති 5 ක් පුරා අත්විඳි පරාජයේ වේදනාව මදක් සමනය කර ගන්නට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය… මැද පෙළ ආදේශක…