අවසන් මොහොතේදී චීන තායිපේ ජය ලබයි

179
Sri Lanka v Chinese Taipei

මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙන 19න් පහල රග්බි ඒශියාඩ් (ASIAD) තරඟාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ රැඳී සිටීමේ ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තුව සුණු විසුනු කර දමන්නට චීන තායිපේ කණ්ඩායමේ ශැන්ග් ටෙන්ග් සමත්වීමත් සමඟ චීන තායිපේ හා පැවති තරඟය 31-25ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පරාජය විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකාවට හොංකොං හමුවේ දැවැන්ත පරාජයක්! තරඟාවලියේ පළමු කාණ්ඩය තුළ තම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙන 19න් පහල රග්බි ඒශියාඩ් (ASIAD) තරඟාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ රැඳී සිටීමේ ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තුව සුණු විසුනු කර දමන්නට චීන තායිපේ කණ්ඩායමේ ශැන්ග් ටෙන්ග් සමත්වීමත් සමඟ චීන තායිපේ හා පැවති තරඟය 31-25ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පරාජය විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකාවට හොංකොං හමුවේ දැවැන්ත පරාජයක්! තරඟාවලියේ පළමු කාණ්ඩය තුළ තම…