මල්ලවපොර ශූරතාව ජ’පුරට; අනුශූරතාව වයඹට

33

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ මල්ලවපොර තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායමට ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි.  ඔවුන් තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 4ක්, රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. රන් පදක්කම් තුනක් හා ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමිකරගත් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුශූරතාව හිමි විය.  තරගාවලිය බර පන්ති 10ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ මල්ලවපොර තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායමට ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි.  ඔවුන් තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 4ක්, රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. රන් පදක්කම් තුනක් හා ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමිකරගත් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුශූරතාව හිමි විය.  තරගාවලිය බර පන්ති 10ක්…