කොළඹ ශූරතාව දිනා ගනිද්දී කැළණිය, මොරටුව 2 සහ 3ට

1094
SLUG19

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරගවල ඊයේ (10) අවසන් තරගය හා තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා වන තරගය පැවැත්විය. අවසන් තරගය ලකුණු 39-00ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කළ කොළඹ කණ්ඩායම මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උලෙළේ රග්බි ශූරයන් වීමට සමත් විය. අනුශූරතාව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය සතු විය. මෙම තරග කොග්ගල BOI ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  අවසන් තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරගවල ඊයේ (10) අවසන් තරගය හා තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා වන තරගය පැවැත්විය. අවසන් තරගය ලකුණු 39-00ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කළ කොළඹ කණ්ඩායම මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උලෙළේ රග්බි ශූරයන් වීමට සමත් විය. අනුශූරතාව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය සතු විය. මෙම තරග කොග්ගල BOI ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  අවසන් තරගය…