මොරටුව, පේරාදෙණිය, කොළඹ හා කැළණිය අවසන් පූර්ව වටයට

822

2019 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරගවල අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය පසුගිය දා ආරම්භ වූ අතර ඒ සඳහා කාණ්ඩ වටයේ මුල් ස්ථාන ලබාගත් කණ්ඩායම් 8 එක්ව සිටියහ.  එහි දී මොරටුව, කොළඹ, පේරාදෙණිය හා කැළණිය යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් විය. සියලු තරග කොග්ගල BOI…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරගවල අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය පසුගිය දා ආරම්භ වූ අතර ඒ සඳහා කාණ්ඩ වටයේ මුල් ස්ථාන ලබාගත් කණ්ඩායම් 8 එක්ව සිටියහ.  එහි දී මොරටුව, කොළඹ, පේරාදෙණිය හා කැළණිය යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් විය. සියලු තරග කොග්ගල BOI…