ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ සටනින් ත්‍රිත්වයින් ඉදිරියට

515

‍ෙදළඅනාගතය සොයා යන පාසල් දක්ෂයින් කරළියට රැගෙන එන සිංගර් 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු පෙළ දෙදින අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය හා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අද (29) අවසන් වූයේ ජය පරාජයෙන් තොරවය. නමුත් මේ තරගය අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයක් වූ නිසා කුමන හෝ කණ්ඩායමකට ජයග්‍රහණය ලබා දිය යුතුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

‍ෙදළඅනාගතය සොයා යන පාසල් දක්ෂයින් කරළියට රැගෙන එන සිංගර් 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු පෙළ දෙදින අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය හා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අද (29) අවසන් වූයේ ජය පරාජයෙන් තොරවය. නමුත් මේ තරගය අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයක් වූ නිසා කුමන හෝ කණ්ඩායමකට ජයග්‍රහණය ලබා දිය යුතුව…