කෑගලු රන් සටනේ දී සාන්ත මරියා විද්‍යාලයට ඉනිමක ජයක්

1140
Kegalu Vidyalaya Vs St. Mary's

කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සහ කෑගලු විද්‍යාලය අතර 38 වැනි වරටත් පැවති රන් සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය අද (29) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ සාන්ත මරියා විද්‍යාලයට ඉනිමක සහ ලකුණු 128ක දැවැන්ත ජයක් හිමිකර දෙමිනි. කෑගලු රන් සටනේ කුමාරවරු අර්ධ ශතක ලබා ගනිති කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සහ කෑගලු විද්‍යාලය අතර 38 වැනි වරටත් පැවති රන් සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය අද (29) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ සාන්ත මරියා විද්‍යාලයට ඉනිමක සහ ලකුණු 128ක දැවැන්ත ජයක් හිමිකර දෙමිනි. කෑගලු රන් සටනේ කුමාරවරු අර්ධ ශතක ලබා ගනිති කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සහ…