වනිඳුගේ වාර්තාව මැද කොදෙව්වෝ 3-0ක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය 2021

1264
West Indies vs Sri Lanka 2021

වනිඳු හසරංග සහ අශේන් බණ්ඩාර 7 වැනි කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැංවූ ලකුණු 123* සබඳතාවය සහ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෙක් අංක 8 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් ලබා ගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය එනම්, වනිඳු ලබා ගත් ලකුණු 80* වාර්තාවේ ගෞරවය නිසි පරිදි ආරක්ෂා කරගන්නට ශ්‍රී ලංකාවට අද (15) අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වනිඳු හසරංග සහ අශේන් බණ්ඩාර 7 වැනි කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැංවූ ලකුණු 123* සබඳතාවය සහ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෙක් අංක 8 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් ලබා ගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය එනම්, වනිඳු ලබා ගත් ලකුණු 80* වාර්තාවේ ගෞරවය නිසි පරිදි ආරක්ෂා කරගන්නට ශ්‍රී ලංකාවට අද (15) අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ…