සිංහයින් කෝඩුකාරයින් කරමින් දකුණු අප්‍රිකානුවෝ කඳවුරු බඳිති

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය 2020/21

199
Image Credits - AFP
 

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන දෙවන සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද (3) Johannesburg හිදී ආරම්භ විය. කෙසේ නමුත් තරගයේ පළමු දිනය තුලම සිය අණසක පතුරුවා හැරි දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් අඩුකමින් සාර්ථක ඵල නෙලාගත්තේ පළමු දිනය අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන දෙවන සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද (3) Johannesburg හිදී ආරම්භ විය. කෙසේ නමුත් තරගයේ පළමු දිනය තුලම සිය අණසක පතුරුවා හැරි දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් අඩුකමින් සාර්ථක ඵල නෙලාගත්තේ පළමු දිනය අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා…