තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් යොවුන් සංචිතයක්

194

එළඹෙන මැයි මස 4 වන දින සිට 7 වන දින දක්වා තායිලන්තයේ දී පැවැත්වෙන තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 08 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයක් සහභාගී කරවීමට නියමිතයි. ඒ අනුව මෙම සංචිතය ක්‍රීඩකයින් 04ක් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 04 දෙනෙකුගෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන මැයි මස 4 වන දින සිට 7 වන දින දක්වා තායිලන්තයේ දී පැවැත්වෙන තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 08 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයක් සහභාගී කරවීමට නියමිතයි. ඒ අනුව මෙම සංචිතය ක්‍රීඩකයින් 04ක් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 04 දෙනෙකුගෙන්…