හිරුණි එකොළොස්වැනියා ලෙස තරගය නිමා කරයි

103

ශ්‍රී ලාංකීය මැරතන් ධාවන ක්‍රීඩිකා හිරුණි විජේරත්න අද (15) පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් ඉසව්වට සහභාගී වූ අතර අද නිමා වීමට නියමිත මෙවර ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉසව්වකට සහභාගී වන අවසන් ක්‍රීඩිකාව වන ඇය 11 වන ස්ථානයට තරගය අවසන් කිරීමට සමත් විය. 4×100 ධාවන ශූරයෝ ඉතිහාසය නැවත ලියති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය මැරතන් ධාවන ක්‍රීඩිකා හිරුණි විජේරත්න අද (15) පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් ඉසව්වට සහභාගී වූ අතර අද නිමා වීමට නියමිත මෙවර ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉසව්වකට සහභාගී වන අවසන් ක්‍රීඩිකාව වන ඇය 11 වන ස්ථානයට තරගය අවසන් කිරීමට සමත් විය. 4×100 ධාවන ශූරයෝ ඉතිහාසය නැවත ලියති…