4×100 ධාවන ශූරයෝ ඉතිහාසය නැවත ලියති

3948
Sri lanka men 4*100

ශ්‍රී ලංකා පිරිමි 4×100 සහාය දිවීමේ කණ්ඩායම අද (14) දින පැවති විසිඑක්වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි මීටර 4×100 සහය දිවීමේ ඉසව්ව තත්පර 39.08ක කාලයකින් නිමා කරමින් නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් විය. ශ‍්‍රී ලංකා 4X100 කණ්ඩායම අවසන් තරග වටයට වසර හැටඅටකට පසුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලක මීටර 4X100 සහාය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පිරිමි 4×100 සහාය දිවීමේ කණ්ඩායම අද (14) දින පැවති විසිඑක්වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි මීටර 4×100 සහය දිවීමේ ඉසව්ව තත්පර 39.08ක කාලයකින් නිමා කරමින් නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් විය. ශ‍්‍රී ලංකා 4X100 කණ්ඩායම අවසන් තරග වටයට වසර හැටඅටකට පසුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලක මීටර 4X100 සහාය…