“ඉන්දියාව අපිට කිසිම බලපෑමක් කළේ නැහැ” – හරීන් ප්‍රනාන්දු

7

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පාකිස්තාන තරග සංචාරයට එක්වීම වැළැක්වීම සඳහා ඉන්දියාව බලපෑම් එල්ල කළ බවට පළ වන වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ (10) සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසයි. සුමතිපාලගේ වැඩවලට ක්‍රීඩා ඇමති හරස් වෙයි! ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පාකිස්තාන තරග සංචාරයට එක්වීම වැළැක්වීම සඳහා ඉන්දියාව බලපෑම් එල්ල කළ බවට පළ වන වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ (10) සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසයි. සුමතිපාලගේ වැඩවලට ක්‍රීඩා ඇමති හරස් වෙයි! ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ශ්‍රී…