ගෙවුනු දවස මාර්තු 05 – ආනන්ද නාලන්ද සටන ජය පරාජයෙන් තොරයි

810

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – ඉසිපතනය හමුවේ තර්ස්ටන් ජය ගනී මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නොමැකෙන සලකුණක් තබා ඇති පාසල් දෙකක් ලෙස හැඳින්විය හැකි කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – ඉසිපතනය හමුවේ තර්ස්ටන් ජය ගනී මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නොමැකෙන සලකුණක් තබා ඇති පාසල් දෙකක් ලෙස හැඳින්විය හැකි කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය…