ක්‍රිකට් ලොව දිග්විජය කළ විශිෂ්ටයින් රැසකගේ පළමු රංග පීඨය බවට පත්වුනු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 88වැනි පරිච්ඡේදය අද (05) කොළඹ SSC පිටියේ දී නිමාව දුටුවේය. එහි දී ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් අඩු ලකුණකට සීමා වූ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය මුල් දිනයේ දී යම් තරමක පසුබෑමකට ලක් වුවද ලක්ෂිත රසාංජන දෙවැනි ඉනිමේ දී වාර්තා කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ලොව දිග්විජය කළ විශිෂ්ටයින් රැසකගේ පළමු රංග පීඨය බවට පත්වුනු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 88වැනි පරිච්ඡේදය අද (05) කොළඹ SSC පිටියේ දී නිමාව දුටුවේය. එහි දී ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් අඩු ලකුණකට සීමා වූ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය මුල් දිනයේ දී යම් තරමක පසුබෑමකට ලක් වුවද ලක්ෂිත රසාංජන දෙවැනි ඉනිමේ දී වාර්තා කළ…