ගෙවුනු දවස ජූලි 20 – නායකත්වය තිරිමාන්නට

280

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – අන්තර් පළාත් තරග 3ක් නිමයි වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් 19 වැනිදා දිවයින පුරා විසිරුණු ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – අන්තර් පළාත් තරග 3ක් නිමයි වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් 19 වැනිදා දිවයින පුරා විසිරුණු ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී…