ගෙවුනු දවස සැප්තැම්බර් 6 – ඉතිහාසයේ දැවැන්තම පරාජය?

379

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.     ක්‍රිකට්     තරග 9ක්, පරාජයන් 9ක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරග රටාවන් තුනේ දී ම එක ලෙස දස්කම් පාන දකුණත් සුපිරි පිතිකරු විරාත් කෝලි දැක්වූ සුවිශේෂී දස්කම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.     ක්‍රිකට්     තරග 9ක්, පරාජයන් 9ක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරග රටාවන් තුනේ දී ම එක ලෙස දස්කම් පාන දකුණත් සුපිරි පිතිකරු විරාත් කෝලි දැක්වූ සුවිශේෂී දස්කම්…