ගෙවුනු දවස සැප්තැම්බර් 16 – ධනංජයගේ ශතකය අපතේ යයි

342

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – චාමරට වසර 3ක තහනමක් 2016/17 තරග වාරයේ දී පළමු පෙළ කණ්ඩායම් 2කට අදාළව මුදලට තරග පාවාදීමේ චෝදනාවන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ කමිටුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් – චාමරට වසර 3ක තහනමක් 2016/17 තරග වාරයේ දී පළමු පෙළ කණ්ඩායම් 2කට අදාළව මුදලට තරග පාවාදීමේ චෝදනාවන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ කමිටුව…