ගෙවුණු දවස පෙබරවාරි 11 – මහනුවර අපරාජිතව කිරුළ කරා

100

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය යළිත් උණුසුම් සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ අශේන් බණ්ඩාර ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට එදිරිව ලබාගත් ශතකයත් සමඟින් වර්ණවත් වූ අද (11) දිනය තුළත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය යළිත් උණුසුම් සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ අශේන් බණ්ඩාර ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට එදිරිව ලබාගත් ශතකයත් සමඟින් වර්ණවත් වූ අද (11) දිනය තුළත්…