මුරලි, බ්‍රෙට් ලී, තෙන්දුල්කාර් නැවතත් ක්‍රිකට් වලට?

6

සචින් තෙන්දුල්කාර්, බ්‍රෙට් ලී, මුත්තයියා මුරලිදරන්, බ්‍රයන් ලාරා වැනි ලෝක ක්‍රිකට් දැවැන්තයන් සහභාගි වන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබේ. මාර්ග අනතුරුවලින් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම තරගාවලියේ අරමුණ වී තිබේ.  ප්‍රබලයින් සිටියත් ක්‍රීඩාවේ උද්යෝගය පවත්වා ගන්නා සිංහ දස්කම් 2019 ලෝක කුසලාන ශූරයන් වූයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සචින් තෙන්දුල්කාර්, බ්‍රෙට් ලී, මුත්තයියා මුරලිදරන්, බ්‍රයන් ලාරා වැනි ලෝක ක්‍රිකට් දැවැන්තයන් සහභාගි වන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබේ. මාර්ග අනතුරුවලින් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම තරගාවලියේ අරමුණ වී තිබේ.  ප්‍රබලයින් සිටියත් ක්‍රීඩාවේ උද්යෝගය පවත්වා ගන්නා සිංහ දස්කම් 2019 ලෝක කුසලාන ශූරයන් වූයේ…