සූරී – රීසා සුසංයෝගයෙන් ශූරතාව ශ්‍රී ලංකාවට

55

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පලඟ ශූරතා කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගයෙන් ලකුණු 14-21ක් ලෙස ජයග්‍රහණය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. ඒ ප්‍රබල පිලිපීන කණ්ඩායම පරාජය කරමින්. රීසාගෙන් තායිපේට උපන්දින සාදයක්! 2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ සිව්වැනි තරගය නොහොත් පලඟ… ප්‍රමාණයෙන් විශාල සිරුරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පලඟ ශූරතා කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගයෙන් ලකුණු 14-21ක් ලෙස ජයග්‍රහණය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. ඒ ප්‍රබල පිලිපීන කණ්ඩායම පරාජය කරමින්. රීසාගෙන් තායිපේට උපන්දින සාදයක්! 2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ සිව්වැනි තරගය නොහොත් පලඟ… ප්‍රමාණයෙන් විශාල සිරුරු…