ඩී. එස්. සහ ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයෝ තවත් ඉදිරියට

133

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අද (27) සමත් විය.  තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෝ සෙබා හමුවේ පරාජයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අද (27) සමත් විය.  තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෝ සෙබා හමුවේ පරාජයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය…