තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෝ සෙබා හමුවේ පරාජයට

104

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ පළමු කණ්ඩායම් බවට පත් වීමට මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සමත් විය.  අගනුවර කණ්ඩායම් ආධිපත්‍ය පතුරවයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ පළමු කණ්ඩායම් බවට පත් වීමට මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සමත් විය.  අගනුවර කණ්ඩායම් ආධිපත්‍ය පතුරවයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර්…