ඥානිස්සර විද්‍යාලය මංගල තරගය ජය ගනී

53

දර්ගා ටවුන්, ඥානිස්සර මහා විද්‍යාලය සහ අහුංගල්ල රාජපක්ෂ මහා විද්‍යාලය අතර පැවති මංගල යහළුවන්ගේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දී කඩුලු 3ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඥානිස්සර විද්‍යාලය සමත් විය. කෞෂාන් සසංක ඌව රන් සටනේ දී ශතකයක් ලබා ගනී බණ්ඩාරවෙල සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර 15 වැනි වරටත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දර්ගා ටවුන්, ඥානිස්සර මහා විද්‍යාලය සහ අහුංගල්ල රාජපක්ෂ මහා විද්‍යාලය අතර පැවති මංගල යහළුවන්ගේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දී කඩුලු 3ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඥානිස්සර විද්‍යාලය සමත් විය. කෞෂාන් සසංක ඌව රන් සටනේ දී ශතකයක් ලබා ගනී බණ්ඩාරවෙල සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර 15 වැනි වරටත්…