“වැදගත් වන්නේ ක්‍රීඩකයන් එකට සිටීමයි” – හරීන් ප්‍රනාන්දු

352

මලල ක්‍රීඩා, කැරම් හා දැල්පන්දු යන ක්‍රීඩාවල ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ දිනා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා ත්‍යාග මුදල් පිරිනැමීමේ උත්සවයක් ඊයේ (18) ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධානම අරමුණ වූයේ ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හා ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන්ට ත්‍යාග මුදල් ලබා දීමත්,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මලල ක්‍රීඩා, කැරම් හා දැල්පන්දු යන ක්‍රීඩාවල ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ දිනා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා ත්‍යාග මුදල් පිරිනැමීමේ උත්සවයක් ඊයේ (18) ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විය. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධානම අරමුණ වූයේ ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හා ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන්ට ත්‍යාග මුදල් ලබා දීමත්,…