චන්ද්‍රිශාන් පෙරේරා රග්බි ශූරතාවය මේ සති අන්තයේ

162

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාවට මහත් සේවයක් කළ චන්ද්‍රිශාන් පෙරේරා මහතාගේ නාමය ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රජාව තුල සදා නොමැකෙන නාමයකි. මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රජාවම ඉදිරිපත් වෙමින් මෙම කර්තව්‍යය සාර්ථක කර ගැනීමට එක් රැස්වනු ඇත. අගනුවර සහ පිට පළාත් ගැටෙන සංග්‍රාමයේ සංචිතය මෙන්න ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි පිටියේ දැනට ක්‍රීඩා කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාවට මහත් සේවයක් කළ චන්ද්‍රිශාන් පෙරේරා මහතාගේ නාමය ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රජාව තුල සදා නොමැකෙන නාමයකි. මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රජාවම ඉදිරිපත් වෙමින් මෙම කර්තව්‍යය සාර්ථක කර ගැනීමට එක් රැස්වනු ඇත. අගනුවර සහ පිට පළාත් ගැටෙන සංග්‍රාමයේ සංචිතය මෙන්න ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි පිටියේ දැනට ක්‍රීඩා කරන…