ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවයට යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ

416
11th Asian Netball Championship

සිංගප්පූරුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 11 වන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය මගින් (NFSL) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මේ වසර මුල සිටම නව පුහුණුකාරිනි තිලකා ජිනදාස මහත්මිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ විවිධ පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වූයේ මෙම ආසියානු ශූරතාව ඉලක්ක කරගෙනය. පසුගිය ජනවාරියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගප්පූරුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 11 වන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය මගින් (NFSL) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මේ වසර මුල සිටම නව පුහුණුකාරිනි තිලකා ජිනදාස මහත්මිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ විවිධ පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වූයේ මෙම ආසියානු ශූරතාව ඉලක්ක කරගෙනය. පසුගිය ජනවාරියේ…