ක්‍රිකට් තිරය පිටුපස දැවැන්ත මෙහෙවරක් කළ නිහඬ චරිතය

877
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තිරයෙන් පිටුපස සිටි සුවිසල් කාර්‍යභාරයක් ඉටු කළ, සෙසු ලෝකයා නොහඳුනන චරිත බොහෝමයක් වෙති. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ එලෙස ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ, කිසිසේත්ම අමතක කළ නොහැකි චරිතයක් ගැනයි. නමින් පී. ඩී. නිමල් වන නිමල් අයියා ලෙසින් ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තිරයෙන් පිටුපස සිටි සුවිසල් කාර්‍යභාරයක් ඉටු කළ, සෙසු ලෝකයා නොහඳුනන චරිත බොහෝමයක් වෙති. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ එලෙස ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ, කිසිසේත්ම අමතක කළ නොහැකි චරිතයක් ගැනයි. නමින් පී. ඩී. නිමල් වන නිමල් අයියා ලෙසින් ශ්‍රී…