තියුණු ජයක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් තරගාවලියට

202

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වූ තෙවන විස්සයි – විස්ස ක්‍රිකට් තරගයෙන් ලකුණු 9ක තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. කෞෂාල් සිල්වාට නායකත්වයක් සංචාරක දකුණු අප්‍රිකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ සිව්දින හා එක්දින තරගාවලියකට… කොළඹ බී. ආර්. සී පිටියේ පැවති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වූ තෙවන විස්සයි – විස්ස ක්‍රිකට් තරගයෙන් ලකුණු 9ක තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. කෞෂාල් සිල්වාට නායකත්වයක් සංචාරක දකුණු අප්‍රිකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ සිව්දින හා එක්දින තරගාවලියකට… කොළඹ බී. ආර්. සී පිටියේ පැවති…