ජාතික දැල්පන්දුවේ මූලික තේරීම් අවසන්; 40 දෙනෙකු සංචිතයට

315
 

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කළ මූලික තේරීම් වැඩසටහනක් ක්‍රීඩිකාවන් කණ්ඩායම් තුනකට වෙන් කරමින් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගිය දා පැවැත්විය. එම තේරීම් කඳවුර සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් 70ක් සහභාගි වූ අතර ඔවුන් සියල්ල මෙම වසරේ මුල් මස කොළඹ, කළුතර සහ කුරුණෑගල කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවති පුහුණු කඳවුරු තුළින් තෝරාගත් ක්‍රීඩිකාවන් විය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කළ මූලික තේරීම් වැඩසටහනක් ක්‍රීඩිකාවන් කණ්ඩායම් තුනකට වෙන් කරමින් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගිය දා පැවැත්විය. එම තේරීම් කඳවුර සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් 70ක් සහභාගි වූ අතර ඔවුන් සියල්ල මෙම වසරේ මුල් මස කොළඹ, කළුතර සහ කුරුණෑගල කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවති පුහුණු කඳවුරු තුළින් තෝරාගත් ක්‍රීඩිකාවන් විය.…