ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් 07ක්

548

පසුගිය දා (18) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාක පරිශ්‍රයේදී ඇරඹි දකුණු ආසියානු ප්‍රථම ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු දිනයේ තරග ඊයේ සාර්ථකව නිමාවට පත් විය. ඊයේ දිනය අවසන් වන විට සමස්ත පදක්කම් සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ රන් පදක්කම් 07ක්, රිදී පදක්කම් 16ක්, ලෝකඩ පදක්කම් 24ක් දිනා ගනිමිනි. පසුගිය ලිපි:…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා (18) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාක පරිශ්‍රයේදී ඇරඹි දකුණු ආසියානු ප්‍රථම ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පළමු දිනයේ තරග ඊයේ සාර්ථකව නිමාවට පත් විය. ඊයේ දිනය අවසන් වන විට සමස්ත පදක්කම් සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ රන් පදක්කම් 07ක්, රිදී පදක්කම් 16ක්, ලෝකඩ පදක්කම් 24ක් දිනා ගනිමිනි. පසුගිය ලිපි:…