අගනුවර කණ්ඩායම් ආධිපත්‍ය පතුරවයි

426

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පෙර අර්ධ අවසන් වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් 16 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.  විනුජ සහ සිහින ප්‍රතිවාදින් සසල කරයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පෙර අර්ධ අවසන් වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් 16 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.  විනුජ සහ සිහින ප්‍රතිවාදින් සසල කරයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න්…