තෙවැනි අදියරේ නිල සංචිතයට නව මුහුණු දෙකක්!

44
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තෙවැනි අදියර සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා නිල ජාතික රග්බි සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. වේල්සයෙන් ජෝර්ජියාවට මරු පහරක්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) ජපානයේ ටොයෝටා නුවර… කණ්ඩායමේ නායකත්වය වෙනසක් නොමැතිව දනුෂ් දයාන්ට හිමි වී තිබෙන අතර පළමු අදියරේ දී සංචිතයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තෙවැනි අදියර සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා නිල ජාතික රග්බි සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. වේල්සයෙන් ජෝර්ජියාවට මරු පහරක්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) ජපානයේ ටොයෝටා නුවර… කණ්ඩායමේ නායකත්වය වෙනසක් නොමැතිව දනුෂ් දයාන්ට හිමි වී තිබෙන අතර පළමු අදියරේ දී සංචිතයේ…