නිල්ෆර් ගෙදර යයි!

98
 

ආදි කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෙක් වන නිල්ෆර් ඊබ්‍රහීම් එළඹෙන රග්බි තරගාවලිය සඳහා සාන්ත ජෝසප් විදුහලින් ඉවත් වී මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහලේ පුහුණුකරු ලෙස එක්වී ඇත. විද්‍යා විදුහල ගොඩගන්න අලුත් කෙනෙක්! ශ්‍රී ලංකා ජාතික කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස මෙන්ම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මෙන්ම…. පාසල් රග්බි පිටියේ දී ප්‍රථමයෙන් කිංග්ස්වුඩ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආදි කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෙක් වන නිල්ෆර් ඊබ්‍රහීම් එළඹෙන රග්බි තරගාවලිය සඳහා සාන්ත ජෝසප් විදුහලින් ඉවත් වී මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහලේ පුහුණුකරු ලෙස එක්වී ඇත. විද්‍යා විදුහල ගොඩගන්න අලුත් කෙනෙක්! ශ්‍රී ලංකා ජාතික කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස මෙන්ම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මෙන්ම…. පාසල් රග්බි පිටියේ දී ප්‍රථමයෙන් කිංග්ස්වුඩ්…