වේල්සයෙන් ජෝර්ජියාවට මරු පහරක්!

12

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) ජපානයේ ටොයෝටා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. වේල්සය හා ජෝර්ජියාව ගැටුණු එම තරගයෙන් ලකුණු 43-14ක් වශයෙන් විශිෂ්ට ජයක් අත්කර ගැනීමට වේල්සය සමත් වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) ජපානයේ ටොයෝටා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. වේල්සය හා ජෝර්ජියාව ගැටුණු එම තරගයෙන් ලකුණු 43-14ක් වශයෙන් විශිෂ්ට ජයක් අත්කර ගැනීමට වේල්සය සමත් වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට…